Xornadas divulgativas

Cada ano desde 2017, en torno ao 11 de febreiro, con motivo da celebración do Día da Muller e a Nena na Ciencia, eXXperimenta en feminino organiza unhas xornadas de divulgación científica nas que se presentan talleres en relación coa actividade científica e tecnolóxica levada a cabo por mulleres do Campus de Ourense nos que poden participar estudantes non universitarios.

No ano 2020 as xornadas foron co-financiadas pola Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía (FECYT) e no ano 2021 deuse a coñecer a páxina web exxperimentaenfeminino.uvigo.gal